Få hjælp til begravelse i Struer fra den lokale bedemand

Få hjælp til begravelse i Struer fra den lokale bedemand

Når en nær og elsket ven eller slægtning går bort, står man som efterlevende ofte alene med ansvaret for at afvikle såvel dødsbo som arv og gæld – og selvfølgelig begravelse. Dette kan godt være en rigtig hård omgang, og derfor anbefales det, at du som pårørende til en nyligt afdød opsøger professionel bistand.

Stå ikke alene med bisættelsen – få hjælp fra en lokal bedemand

Lad en professionel bedemand tage hånd om de praktiske opgaver, som knytter sig til begravelse og bisættelse. En bedemand kan være til rigtig stor hjælp, når det handler om at skaffe alt fra kiste, ligklæder og urne til gravsten eller mindeplade. Du kan aftale med bedemanden, at han eller hun forestår kontakten til kirke kontoret og præsten i den kirke, fra hvilken bisættelsen skal foregå, og den afdøde jordfæstet eller urnen nedsættes.

Ønsker du og den afdøde en humanistisk begravelse eller bisættelse – det vil sige en ikke religiøs ceremoni og begravelse eller urne nedsættelse i uindviet jord – kan din bedemand også hjælpe. Det samme gælder, hvis den afdøde tilhørte en anden trosretning eller bekendte sig til et andet trossamfund end den kristne protestantiske.

Bedemanden kan samtidig være behjælpelig med at udfærdige og indrykke en dødsannonce i lokale eller landsdækkende aviser samt foretage de nødvendige aftaler med det lokale gæstgiveri eller byens forsamlingshus, hvis du ønsker at afholde en mindehøjtidelighed i form af eksempelvis gravøl eller en reception. Det er således en god idé at vælge en bedemand, som residerer i den afdødes lokal område. Vedkommende vil derved have et større kendskab til det lokale miljø, og vil derfor have lettere ved at forestå disse foranstaltninger.

Leder du efter en dygtig og kompetent bedemand, som kan hjælpe med begravelse i Struer eller Lemvig, kan du med fordel besøge Krabbes Begravelsesforretning. Her finder du udelukkende uddannede bedemænd, som er registreret hos Danske Bedemænd – og du er garanteret en respektfuld og forstående behandling. Læs mere på krabbes.dk